Dr hab. n. farm. Grażyna Bieniek

 • Chemik
  • Szkołę podstawową ukończyła w Książnicach Wielkich.
  • Absolwentka Technikum Chemicznego w Kielcach, gdzie dzięki zaangażowaniu wspaniałych nauczycieli uzyskała solidny fundament chemiczny.
 • W latach 1967-1972 studiowała chemię na Wydziale Mat-Fiz-Chem. Uniwersytetu  Jagiellońskiego w Krakowie.
 • W 1978 r uzyskała stopień naukowy dr  n. przyr. w zakresie biologii medycznej na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
 • W 2005 r uzyskała stopień naukowy dr hab. n. farm. na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • Jako nauczyciel akademicki zatrudniona na stanowisku adiunkta w  Śląskim Uniwersytecie Medycznym uczestniczyła w procesie dydaktycznym studentów i magistrantów. Była promotorem ponad  80 prac magisterskich studentów kierunków: farmacja i analityka medyczna.
 • Prowadziła badania naukowe, które owocowały 32 oryginalnymi pracami naukowymi, w tym 18 publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym objętych Listą Filadelfijską
 • Za działalność naukową dwukrotnie otrzymała  indywidualną nagrodę naukową Ministra Zdrowia.
 • Była nagradzana nagrodami Rektora Śląskiej Akademii Medycznej.
 • Współautorka skryptu dla studentów:
  Grażyna Bieniek, Jan Czogała, Renata Różańska, Jolanta Szczałuba. Ćwiczenia laboratoryjne i rachunkowe z chemii analitycznej. ŚAM, Katowice, 1985
 • Prowadziła zajęcia z chemii dla kandydatów na studia medyczne w ramach kursu przygotowawczego organizowanego na uczelni.
 • Wykorzystując wiedzę merytoryczną popartą doświadczeniem przez wiele lat przygotowywała młodzież do egzaminu z chemii na wyższe uczelnie, a w ostatnich latach do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym.

 

Autorka książek przygotowujących do egzaminu maturalnego z chemii do nowej podstawy programowej z 2015:

 • Grażyna Bieniek: Doświadczenia chemiczne. Repetytorium z zadaniami. MatChem
 • Grażyna Bieniek: Arkusze maturalne z chemii. Zestawy zdań treningowych. MatChem
 • Grażyna Bieniek:  Egzamin maturalny. Zbiór zadań. Tom 1. Chemia nieorganiczna. MatChem
 • Grażyna Bieniek:  Egzamin maturalny. Zbiór zadań. Tom 2. Chemia organiczna. MatChem

Autorka książek przygotowujących do egzaminu maturalnego z chemii do nowej podstawy programowej z 2019:

 • Grażyna Bieniek: Zbiór zadań. Klasa 1. Poziom rozszerzony. Reforma 2019. Liceum i Technikum. MatChem
 • Grażyna Bieniek: Chemia nieorganiczna i elektrochemia. Zbiór zadań. Klasa 2. Poziom rozszerzony. Liceum i Technikum. (Dostosowany do Reformy 2019). MatChem
 • Grażyna Bieniek:  Zbiór zadań. Chemia organiczna Cz.1. Klasa 3. Poziom rozszerzony. Reforma 2019. Liceum i Technikum. MatChem
 • Grażyna Bieniek: Wielopierścieniowe pochodne węglowodorów. Chemia w życiu codziennym i w środowisku. Zbiór zadań. Klasa 4. Poziom rozszerzony. Liceum i Technikum. (Dostosowany do Reformy 2019) MatChem
 • Grażyna Bieniek:  Doświadczenia chemiczne. Zbiór zadań dla uczniów liceum i technikum. (Dostosowany do Reformy 2019) MatChem
 • Grażyna Bieniek: Chemia – arkusze. Trening przed maturą 2023-2024.  MatChem