• Administratorem Państwa danych osobowych jest Grażyna Bieniek MatChem, NIP 6441096386, REGON 272831606.
  • Państwa dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym i formularzu zakupów będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Państwa pytania i w celu wysyłki zamówionych książek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zakupów. Jeśli nie zostaną podane, nie będzie można a wysyłać zamówionych produktów.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Państwa udzielonej zgody, a następnie zostaną usunięte.
  • Państwa dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej.
  • Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje też Państwu prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
  • Posiadają też Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
  • Państwa dane będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji zamówienia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych odbywa się poprzez – e-mail: matchem.g@gmail.com, tel. 606487455
  • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  • Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych przeze mnie narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

 

Zgłoś nadużycie danych:

 

Sprawdzanie rodzaju zebranych danych:

 

Likwidacja konta: